Blog Personal fundado el 9 de Enero 2006, por:

Blog Personal fundado el 9 de Enero 2006, por:
¡Viva la Libertad de Expresión!

lunes, 31 de enero de 2011

HUM@RADAS


miércoles, 26 de enero de 2011

Hoxe 27 Xaneiro, Pleno ordinario de fin de mes en Ares - O "BNG" denuncia a soberbia coa que actúa o Alcalde

O "Bloque de Ares" denuncia a soberbia coa que o Alcalde de Ares actúa cando lles demandan algo.
Se refiren, neste caso, a negativa do Alcalde socialista Julio Iglesias a cambiar a data dá celebración do Pleno Ordinario de fin de mes, por coincidencia dá convocatoria de "Folga Xeral" convocada casi en solitario pola CIG.

Din os nacionalistas que este Concello e o único dá Comarca que se nega ao cambio.
A solicitude fora xa presentada o pasado día 17 de Xaneiro, segundo nota feita pública por este grupo municipal, que ten presentadas precisamente dúas mocións a este Pleno ao que non van asistir.

miércoles, 19 de enero de 2011

sábado, 8 de enero de 2011

O Concello de Ares, acorda respectar a toponimia tradicional

Tomouse este acordo no Pleno do pasado día 30 de decembro, cunha maioría de sete votos a favor, cinco en contra e unha abstención.

A moción fora presentada a iniciativa do BNG.

ESTES SON OS ACORDOS

" 1.- O Concello promoverá a recuperación dás denominacións tradicionais dos lugares ou, caso de non existiren, daquelas que teñan a ver coas tradicións, actividades ou persoas relacionadas co lugar.

2.- No tocante a asignación de nomes a lugares ou víaas do concello, o acordo corresponderá ao Pleno dá Corporación, previo debate e informe dá Xunta de Voceiros; que achegará, se é ocaso, informes que xustifiquen a proposta".

Isto demostra que non estabamos moi descamiñados nas nosas apreciacións, que coinciden coa maioría dá poboación. E que sacamos a relucir co caso recente do histórico topónimo do "Mazote".

Este acordo aprobado agora polo Concello ven a reconducir estas anomalías irresponsables para coa nosa historia e tradición.

O "Pantasma do Mazote", acompañou este derradeiro pleno do funesto 2010, e xa estivera tamén coa Santa Compaña inaugurando esta vía na data dos Defuntos.

martes, 4 de enero de 2011